ทำไมต้องเคาะโลงศพของคนตาย ?

      การเคาะโลงศพ กระทำในทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มนำศพวางในโลง เคาะเวลานำอาหารไปวางหน้าโลง เคาะเวลาพระสวดพระอภิธรรม เคาะเวลาพระแสดงพระธรรมเทศนา เชื่อว่าเรียกคนตายมารับศีลรับพร ความเชื่อนี้มีปริศนาธรรม สอนคนเป็นให้รู้ว่า เป็นการเคาะล้อเลียนคนเป็น คือเวลามีงานศพ บางแห่งก็เพราะมีการเล่นการพนัน ดื่มสุราและร้องรำทำเพลงต่างๆ นานา เป็นเหมือนผู้ที่ประมาทมัวเมาในชีวิต รับศีลก็รับแต่ปากไม่เคยรักษา ฟังธรรมก็พอเป็นพิธีเท่านั้นดังคำกล่าวที่ว่า “ มือถือสาก ปากถือศีล” เพราะฉะนั้นจึงเคาะโลงศพให้มีจิตสำนึกว่า เมื่อตายแล้ว ทำความดีอะไร


สิ่งของที่จำเป็นต้องใช้

ร้านแนะนำ