ทำไมต้องมีการบวชหน้าไฟ ?

      ทำไมต้องมีการบวชหน้าไฟ การบวชหน้าไฟ นิยมบวชเป็นสามเณรเนื่องจากทำพิธีที่เรียบง่าย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมาก เป็นการบวชเพื่อจูงศพนำไปเผา ส่วนมากลูกหลานหรือญาติผู้ใกล้ชิดเป็นผู้บวช เชื่อว่า เป็นการบวชเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว โดยจะบวชตอนเช้าในวันที่มีการเผาศพ และทำพิธีสึกในช่วงเย็นที่เผาศพเสร็จ บางคนอาจจะบวช 3 วัน 7 วัน หรือมากกว่านั้นก็ได้ ความเชื่อนี้มีปริศนาธรรม สอนคนเป็นให้รู้ว่า สามเณรที่จูงนำหน้าศพนั้น เป็นสัญลักษณ์แห่งผู้ละความโลภ ความโกรธ และความหลง มีศีลบริสุทธิ์ มีจิตบริสุทธ์ไม่มีเวรมีภัยกับใคร เพราะเดินตามทางแห่งมรรค 8 อยู่ที่ไหนก็ร่มเย็นเป็นสุข ผู้ที่เป็นฆราวาสถ้าปฏิบัติหลักธรรม ก็ไม่ต้องมีใครจูง สามารถเดินทางได้ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาด้วยตนเอง ชีวิตก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญ


สิ่งของที่จำเป็นต้องใช้

ร้านแนะนำ