ทำไมต้องจูงศพเวียนซ้าย 3 รอบเมรุ ?

      ทำไมต้องจูงศพเวียนซ้าย 3 รอบเมรุ การจูงศพเวียน 3 รอบ กระทำในช่วงก่อนนำศพตั้งที่เมรุ หรือที่กองฟอน จะมีการจูงศพเวียนซ้าย 3 รอบก่อน ความเชื่อนี้มีปริศนาธรรม สอนคนเป็นให้รู้ว่า ตราบใดที่ชีวิตยังไม่เข้าถึงนิพพาน ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ร่ำไป ต้องตกอยู่ภายใต้กิเลส กรรม วิบาก(ผลกรรม) ดังนั้น ถ้าไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดแบบนี้ ต้องเร่งบำเพ็ญบุญกุศล เพื่อหนีให้พ้นการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน กามภพ รูปภพ และอรูปภพ เหล่านี้


สิ่งของที่จำเป็นต้องใช้

ร้านแนะนำ