การทอดผ้าบังสุกุล

      การทอดผ้าบังสุกุล การทอดผ้าบังสุกุล เป็นการเชิญผู้มีเกียรติทอดผ้า และนิมนต์พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล โดยใช้ผ้าสบงหรือผ้าไตรจีวร ทอดวางที่หน้าศพ ถือว่า เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณได้สู่สุคติ และไปเกิดใหม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์สวมใส่สะดวกสบาย ความเชื่อนี้มีปริศนาธรรม สอนคนเป็นให้รู้ว่า ชีวิตไม่จีรัง ยั่งยืน เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ทรัพย์สมบัติไม่สามารถเป็นที่พึ่งและนำติดตัวไปได้ สิ่งที่ติดตามไปได้ และเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงในโลกหน้าคือบุญกุศล ผ้าบังสุกุล ในพระพุทธศาสนา หมายถึง ผ้าที่หาเจ้าของไม่ได้ ทิ้งไว้ตามกอง ขยะหรือในป่า หรือผ้าที่พันซากศพของคนตายทิ้งไว้ในป่าแล้วพระท่านไปพิจารณานำมาใช้สอย ในบทพิจารณาผ้าบังสุกุลนั้นใช้คำว่า อะนิจฺจา วตะ สังขารา สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ จุดประสงค์หลักในทางพระพุทธศาสนา คือ มุ่งต้องการให้พิจารณาซากศพของคนตาย ให้เกิดธรรมสังเวช เพื่อจะได้เห็นสัจธรรมของชีวิตอย่างแท้จริง


สิ่งของที่จำเป็นต้องใช้

ร้านแนะนำ