การวางดอกไม้จันทน์

      การวางดอกไม้จันทน์ การวางดอกไม้จันทน์ ทำในช่วงก่อนพิธีเผาศพ พระสงฆ์ ตามด้วยแขกผู้มีเกียรติและญาติๆ จะทำพิธีวางดอกไม้จันทน์หน้าโลงศพที่ตั้งอยู่บนเมรุ สมัยโบราณผู้มาร่วมพิธีเผาศพจะถือฟืนมาคนละท่อน นิยมนำไม้จันทน์ เพราะเวลาเผากลิ่นหอมจะได้กลบกลิ่นคนตายได้อีก ส่วนปัจจุบันมีการแปรรูปด้วยการประดิษฐ์จากต้นไม้ เป็นดอกไม้ให้สวยงาม นำไปวางหน้าศพ ความเชื่อนี้มีปริศนาธรรม สอนคนเป็นให้รู้ว่า โดยปกติพฤติกรรมของเราจะไหลลงไปสู่ที่ต่ำ ประพฤติอกุศลกรรมเป็นบาปเป็นกรรม จึงส่งผลให้คนมีกลิ่น คือ มีชื่อเสียหายขจรกระจายไปทั่วสารทิศ คุณธรรมที่จะระงับนี้ได้ ก็คือ ศีล เป็นเครื่องควบ คุมกายและวาจาไม่ให้ประพฤติชั่ว เปรียบเหมือนกลิ่นไม้จันทน์มีกลิ่นหอมขจัดกลิ่นเน่าของศพได้


สิ่งของที่จำเป็นต้องใช้

ร้านแนะนำ