ข้อควรปฏิบัติสำคัญ เมื่อต้องจัดงานศพในช่วง Covid-19 แบบนี้

      การจัดพิธีศพในช่วงโควิดแบบนี้ สิ่งสำคัญที่ควรตระหนักคือ การปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐแนะนำ และการ ปฏิบัติตนอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ตนเองและคนรอบข้างปลอดภัย ห่างไกลจากเชื้อไวรัสดังกล่าวค่ะ
ซึ่งข้อควรปฏิบัติในการจัดงานศพในสถานการณ์ที่โรคไวรัสโควิดกำลังระบาด มีดังนี้
1. บัตรเชิญเข้าร่วมงานควรระบุให้สวมหน้ากากอนามัย และหากมีอาการป่วย เป็นไข้ ไอ ขอความร่วมมือ งดเข้าร่วมงาน รวมทั้งพกบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้และโทรศัพท์มือถือติดตัวไปด้วย
2. จัดให้มีจุดคัดกรองและตรวจวัดไข้ผู้เข้าร่วมงานอย่างเข้มงวด
3. จัดให้มีการลงชื่อหรือบันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งบันทึกภาพผู้เข้าร่วมงาน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและเฝ้าระวังต่อไปได้
4. จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ตลอดตามจุดต่างๆ รอบงาน และสำรองหน้ากากอนามัยไว้ให้บริการ
5. ให้ผู้เข้าร่วมงานและพนักงานทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย และให้เว้นระยะห่างการนั่งหรือยืน ไม่น้อยกว่า 1 เมตร
6. หากมีบริการอาหาร เครื่องดื่ม ควรจัดเป็นอาหารกล่องแจกจ่ายให้กับผู้ร่วมงานไปทานที่บ้านจะดีที่สุด
7. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
8. ทำความสะอาดอุปกรณ์และพื้นที่ในบริเวณการจัดงานที่ผู้เข้าร่วมงานต้องสัมผัสบ่อย ๆ หรือใช้ร่วมกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งพื้นที่โดยรอบการจัดงาน เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ลิฟต์ ห้องน้ำ เป็นต้น
9. งดการแสดงดนตรี มหรสพ หรือเต้นรำทุกชนิด และควรใช้ระยะเวลาในการจัดงานให้สั้นที่สุด
10. ควรทำความสะอาดมือด้วยเจล แอลกอฮอล์ หรือล้างด้วยน้ำและสบู่ทันที หลังออกจากงาน
11. กรณีที่ทราบภายหลังว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อCovid-19ในงาน ให้รีบแจ้งและจัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดต่อกระทรวงสาธารณสุขในทันทีบุญรักษาค่ะ_/\_
อ้างอิงจาก เว็บไซต์ healthydee.moph.go.th


สิ่งของที่จำเป็นต้องใช้

ร้านแนะนำ