อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แง่คิดดี ๆ จากหลวงตามหาบัว

      แท้จริงแล้ว คำว่า “อนิจจัง” คือ ความแปรปรวน มีอยู่รอบตัวทั่วสรรพางค์ร่างกาย
ไตร่ตรองไปตามสภาวะซึ่งมีอยู่ในตัวอย่างสมบูรณ์ให้เห็นชัด แม้ “ทุกข์”... ความบีบคั้นก็มีอยู่ทั้งวันทั้งคืน
ไม่เพียงแต่ทุกข์ทางกาย ทุกข์ทางใจที่เกิดขึ้น เพราะอารมณ์ต่างๆ ก็มีอยู่เช่นเดียวกัน จงกำหนดให้เห็นชัด
คำว่า “อนัตตา”... ก็ปฏิเสธในความเป็นสัตว์ เป็นสังขาร เป็นเรา เป็นเขาอยู่ทุกขณะ
เมื่อพิจารณาจนมีความชำนาญ กายก็จะรู้สึกว่าเบา
ใจก็มีความอัศจรรย์และสว่างกระจ่างแจ้งไปโดยลำดับ
ทั้งนี้ทุกแง่คิดย่อมเกิดผลในลำดับต่อไป จากผู้อ่านที่จะนำไปพิจารณาต่อด้วยตนเอง ไม่ว่าจะนำไปคิดตาม ตั้งคำถาม หรือ ประยุกต์ใช้ เป็นต้น ตามแต่ที่ท่านทั้งหลายจะตัดสินใจนั่นเอง

บุญรักษาค่ะ_/\_
ขอบคุณแหล่งข้อมูล อ้างอิงจาก หนังสือ ไตรลักษณ์ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี


สิ่งของที่จำเป็นต้องใช้

ร้านแนะนำ