ทำไมต้องนิมนต์พระจูงออกหน้าศพ ?

      เมื่อมี คนเสียชีวิต ที่โรงพยาบาล หรือที่บ้าน เวลาจะนำศพไปวัด ก็มักนิมนต์พระสงฆ์ไปช่วยจูงศพเดินนำหน้า หรือนั่งรถไปคันเดียวกัน ความเชื่อนี้มีปริศนาธรรม สอนคนเป็นให้รู้ว่า ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องเดินตามหลังพระ หมายความว่า ให้เดินตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า โดยหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ชีวิตจึงอยู่ดีมีสุข มีความเจริญก้าวหน้า เป็นต้น


สิ่งของที่จำเป็นต้องใช้

ร้านแนะนำ