ทำไม ? ต้องอาบน้ำศพ

      การอาบน้ำศพในสมัยก่อนจะต้มน้ำให้เดือด แล้วผสมด้วยน้ำเย็นตักอาบ ใช้ขมิ้น มะกรูดตำปนกันขัดถูศพให้ทั่ว บางแห่งใช้น้ำต้มใบส้มป่อยกับมะกรูดขัดถู การอาบน้ำศพ เพื่อชำระร่างกายของผู้ตายให้สะอาดบริสุทธิ์ ไม่มีมลทินสิ่งสกปรกติดตามร่างกาย ความเชื่อนี้มีปริศนาธรรม สอนคนเป็นให้รู้ว่า เมื่อยังมีชีวิตอยู่ต้องใช้ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นน้ำชำระกาย วาจา และใจให้สะอาดด้วยตนเอง คนอื่นไม่สามารถช่วยเหลือได้ เปรียบเหมือนบุญกุศลต้องทำเอง คนอื่นก็สามารถอาบให้แต่ด้วยน้ำเปล่า บุญกุศลความดีที่จะติดตัวไปได้ ก็ต้องทำด้วยตนเองตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่


สิ่งของที่จำเป็นต้องใช้

ร้านแนะนำ