การแต่งตัวให้ศพ

      การแต่งตัวให้ศพ เพื่อให้ศพของผู้ตาย ดูสะอาดตา เรียบร้อย ไม่อุดจาดสายตาสำหรับผู้ที่มาพบเห็น คติโบราณเรื่องการนุ่งผ้า สองหนแรกนุ่งกลับ หมายถึง การตาย นุ่งทับใหม่อีกครั้งตามธรรมดาที่คนทั่วไปนุ่ง หมายถึง การเกิด ความเชื่อนี้มีปริศนาธรรม สอนคนเป็นให้รู้ว่า “คนเราเกิดมาก็ต้องตาย ตายแล้วก็เกิดอีก ทนทุกข์เวทนาเวียนว่ายตายเกิด อยู่ไม่รู้สิ้นสุด สำหรับผ้าที่ใช้นุ่งเป็นสีขาว และนุ่งห่มแบบอุบาสกอุบาสิกา เพื่อบอกว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ จะเป็นไปได้ก็ด้วยการประพฤติอย่างอุบาสกอุบาสิกา ดำรงตนอยู่ในศีลธรรม” ทรัพย์สมบัติภายนอกที่เป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวเป็นของไม่จีรังยั่งยืน เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตายแล้วก็นำติดตัวไปไม่ได้ ดังนั้นคนเราควรเอาศีลธรรมในทางศาสนามาเป็นเครื่องประดับตัว จึงจะสามารถทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองทั้งโลกนี้และโลกหน้า


สิ่งของที่จำเป็นต้องใช้

ร้านแนะนำ