ทำไมต้องหวีผมให้ศพ ?

      การหวีผมศพ จะทำการหวีไปข้างหน้าซีกหนึ่ง หวีไปข้างหลังซีกหนึ่ง หมายถึง การเกิดครึ่งหนึ่ง การตายครึ่งหนึ่ง หลังจากหวีเสร็จแล้วให้หักหวี ๓ ท่อน แล้วโยนทิ้งลงไปในโลงศพ ความเชื่อนี้มีปริศนาธรรม สอนคนเป็นให้รู้ว่า ความเกิดกับความตาย เป็นของคู่กัน เกิดแล้วต้องตาย ตายแล้วต้องเกิดทุกคนต้องตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติของไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หวีหักได้ฉันใด ชีวิตของมนุษย์เราก็แตกดับได้เช่นกันเป็นธรรมดา


สิ่งของที่จำเป็นต้องใช้

ร้านแนะนำ