ทำไมต้องเอาเงินใส่ปากศพ ?

      การนำเงินใส่ปากศพ นิยมใช้เงินเหรียญ อาจเป็นเหรียญห้าเหรียญสิบ คนทั่วไปถือว่ามอบให้ผู้ตายเป็นค่าเดินทาง จ้างรถจ้างเรือ สำหรับเดินทางไปสู่เมืองผี หรือเมืองสวรรค์ ความเชื่อนี้มีปริศนาธรรม สอนคนเป็นให้รู้ว่า บรรดาทรัพย์ที่ผู้ตายสะสมไว้ไม่ว่าจะมากเพียงใด สิ่งที่จะติดตัวไปได้ ก็มีเพียงกรรม คือบุญและบาปเท่านั้น ทรัพย์นั้นไม่เป็นประโยชน์ในโลกหน้า แต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่สามารถอาศัยทรัพย์นั้น สร้างสิ่งที่เป็นบุญและบาป อันจะมีผลต่อชีวิตในโลกเบื้องหน้า เมื่อพิจารณาได้อย่างนี้ก็สามารถใช้ทรัพย์นั้นให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น เมื่อประพฤติตนได้ดังนี้ ความประพฤตินั้นก็จะเอื้ออำนวยต่อชีวิตในโลกหน้า


สิ่งของที่จำเป็นต้องใช้

ร้านแนะนำ