ทำไมต้องมัดตราสัง ?

      การมัดตราสัง หรือการมัดศพ มุ่งเพื่อช่วยในการจัดศพให้อยู่ในท่าที่ต้องการ เช่น การรัดคอห่วงหนึ่งแล้วเอาเชือกโยงมากลางตัว ทำห่วงตระกุดเบ็ดผูกหัวแม่มือ แล้วรัดผูกมัดมือทั้งสอง ให้พนมไว้ที่หน้าอก แล้วโยงเชือกมาที่เท้าทำบ่วงผูกแม่เท้าทั้งสอง แล้วรวบรัดผูกข้อแม่เท้าทั้งสอง ให้ติดกัน เพื่อให้ศพอยู่ในท่านอนหงาย และพนมมือ เพื่อว่าเวลาศพเบ่งพองขึ้น จะได้ไม่ดันโลงทั้งสองข้างให้แตกหรือแยกออก ซึ่งจะทำให้น้ำเหลืองรั่วออกมาได้ ความเชื่อนี้มีปริศนาธรรม สอนคนเป็นให้รู้ว่า การมัดตราสัง 3 เปลาะ หมายถึง บ่วงทั้ง 3 ที่ทำให้เราไม่สามารถพ้นจากสังสารวัฏ หรือการเวียนว่ายตายเกิดได้ คือ
1. มัดที่คอ หมายถึง บ่วงรักลูก
2. มัดที่มือ หมายถึง บ่วงรัก สามี – ภรรยา
3. มัดตรงข้อเท้า หมายถึง บ่วงรักทรัพย์สมบัติ


สิ่งของที่จำเป็นต้องใช้

ร้านแนะนำ