การบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

          การสวดพระอภิธรรม หรือ การสวดหน้าศพ นิยม สวด 1 คืน, 3 คืน, 5 คืน, 7 คืน บางรายก็สวดครบ 100 วัน
          การนิมนต์พระสวดพระอภิธรรม นิยมนิมนต์ พระจำนวน 4 รูป สวด 4 จบ โดยเริ่ม เวลา 19.00 น.
          ขั้นตอนในคืนสวดพระอภิธรรม
            1.  เมื่อแขกมาพร้อมเชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
            2.  จุดธูปเทียนหน้าตู้พระอภิธรรม
            3.  จุดธูปเทียนหน้าศพ
            4.  เจ้าหน้าที่นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย
            5.  รับศีล
            6.  พระสงฆ์ทั้ง 4 รูปสวดพระอภิธรรม
            7.  พิธีทอดผ้าบังสุกุล
            8.  ถวายเครื่องไทยธรรม
            9.  รับพร
            10.  กราบลาพระสงฆ์
            11.  พระสงฆ์เดินทางกลับ
            12.  เลี้ยงอาหารแขก ถือว่าเป็นเสร็จพิธีสวดพระอภิธรรมในคืนหนึ่ง

(อ่านเพิ่ม การสวดพระอภิธรรม ? ทำไมต้องนิมนต์พระ 4 รูป)
*สิ่งของที่ต้องเตรียมถวายพระ (สังฆทาน,ผ้าสบงบังสุกุล, ดอกไม้ ซองปัจจัย ตามจำนวนพระสงฆ์แต่ละวัน,อาหารว่างสำหรับแขกมาร่วมงาน)


สิ่งของที่จำเป็นต้องใช้

ร้านแนะนำ