การบรรจุเก็บศพ

          การบรรจุเก็บศพนี้ จะทำในวันสุดท้ายของการสวดพระอภิธรรม เก็บศพไว้เพื่อรอญาติหรือรอโอกาสที่เหมาะสม และจะทำพิธีเผาต่อไป โดยนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีพิจารณาผ้าบังสุกุล 1 รูป เจ้าหน้าที่วัดจะเตรียมห่อดินขาว-ดินดำและดอกไม้ไว้แจกบรรดาญาติและผู้ที่เคารพนับถือ วางบนพานหน้าศพ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่วัดก็เคลื่อนศพไปสถานที่เก็บศพ ทำการบรรจุศพ และจุดธูปเทียนวางดอกไม้เป็นอันดับสุดท้าย ถือว่าเป็นเสร็จพิธี กรณีไม่มีการเก็บศพไว้ หลังจากสวดพระอภิธรรมวันสุดท้าย ก็ทำพิธีฌาปนกิจได้เลย