การฌาปนกิจศพและของชำร่วยงานศพ

 เมื่อถึงวันฌาปนกิจ ลูกหลานบางครอบครัวก็จะบวชหน้าไฟให้กับผู้เสียชีวิต

 นิมนต์พระสงฆ์ 10 รูป มาสวดพระพุทธมนต์ฉันเพล หรืออาจจะนิมนต์พระสงฆ์ทั้งวัดก็ได้

 แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ พระสงฆ์ 10 รูป

สวดมาติกา-บังสุกุล จำนวน 10 รูป หรือเท่าอายุผู้เสียชีวิตก็ได้ และมีการถวายเครื่องไทยธรรม ตามจำนวนพระสงฆ์ (อ่านเพิ่ม ทำไมต้องบวชหน้าไฟ ?)

 ทำพิธีขอขมา หลังจากบำเพ็ญกุศลอุทิศให้ผู้ตายแล้ว

ก่อนที่จะนำศพไปที่เมรุเพื่อทำพิธีเผา ก็ให้ลูกหลานทำพิธีขอขมาศพก่อน เจ้าหน้าที่จะนำกล่าวคำขอขมาต่อศพว่า "กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง อะโหสิกัมมัง โหตุ" (ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินต่อท่าน [อาจจะออกนามผู้ตามก็ได้] ทางกายก็ดี ทางวาจาก็ดี ทางใจก็ดี ขอท่านได้โปรดอโหสิกรรมด้วยเถิด)

 การเคลื่อนศพ พระสงฆ์ 1 รูป เดินนำขบวนตามด้วยญาติๆถือกระถางธูป ถือรูปภาพ

ตามด้วยรถศพ และญาติๆเดินตามขบวน เดินเวียนรอบเมรุ 3 รอบโดยเวียนไปด้านซ้ายของเมรุ เมื่อครบ 3 รอบแล้ว เจ้าหน้าที่ก็ตั้งศพที่เมรุ หลังจากนั้นก็ทำพิธีทอดผ้าบังสุกุล (อ่านเพิ่มทำไมต้องเวียนซ้าย)

 การทอดผ้าบังสุกุล นิยมเชิญแขกชั้นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือตามด้วยญาติๆ

เท่าจำนวนผ้าไตรที่เตรียมไว้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุล โดยเจ้าภาพเป็นผู้เชิญญาติๆเดินนำพาไปทอดผ้าที่หน้าหีบศพด้านหัวศพ หลังจากนั้นก็นิมนต์พระสงฆ์ทำพิธีพิจารณาผ้าบังสุกุล ทำอย่างนี้จนครบจำนวนแขกที่ได้เชิญไว้ ตามลำดับ แขกชั้นผู้ใหญ่จะเป็นประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุลมหาบังสุกุลท่านสุดท้าย และก็เชิญท่านประกอบพิธีประชุมเพลิงต่อไป (อ่านเพิ่ม ทำไมต้องทอดผ้าบังสุกุล)

 การประชุมเพลิง หรือ พิธีเผา

แขกผู้ใหญ่และแขกผู้มีเกียรติ เข้าแถวถือดอกไม้จันทน์เพื่อวางหน้าศพ นิยมยืนตรง ห่างจากศพ ประมาณ 1 ก้าว โค้งคำนับ หรือ น้อมไหว้ และตั้งจิตอธิษฐานว่า "กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง อะโหสิกัมมัง โหตุ" (ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินต่อท่าน ทางกายก็ดี ทางวาจาก็ดี ทางใจก็ดี ขอท่านได้โปรด อโหสิกรรมให้แก่ ข้าพเจ้าด้วยเถิด) หลังจากนั้นก็วางดอกไม้จันทน์ ที่เชิงตะกอน ในขณะนั้นควรพิจารณาตัวเองถึงความตาย ว่า "ร่างกายของมนุษย์เรานี้ ย่อมมีความตาย เป็นธรรมดาอย่างนี้ เป็นปกติอย่างนี้ ไม่ล่วงพ้นความตายอย่างนี้ไปได้เลย" ดังคำพระที่ว่า "อะยัมปิ โข เม กาโย เอวัง ธัมโม เอวัง ภาวี เอวัง อะนะตีโต" เมื่อพิจารณาตัวเองระลึกนึกถึงความตายจบแล้ว ยืนตรง โค้งคำนับ หรือ ยกมือไหว้ศพอีกครั้ง พร้อมกับนึกอธิฐานในใจว่า "ขอจงไปสู่สุคติๆเถิด" เมื่อวางดอกไม้จันทน์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่วัดก็ทำพิธีประชุมเพลิงต่อไป (อ่านเพิ่ม ทำไมต้องวางดอกไม้จันทน์)