การเก็บอัฐิ

          การเก็บอัฐิ หรือ กระดูก ต้องเตรียมโกศ หรือภาชนะพร้อมด้วยผ้าขาวสำหรับใส่กระดูก โดยนิมนต์พระสงฆ์ 4 รูป มาทำบังสุกุลอีกครั้ง เมื่อทำบังสุกุลแล้วก็ใช้น้ำอบหรือน้ำหอมประพรมที่ห่ออัฐินั้น แล้วจึงเก็บอัฐิใส่ภาชนะที่เตรียมมา เมื่อทำพิธีเสร็จเรียบร้อย ก็เตรียมนำไปบรรจุที่วัด ที่เจดีย์ ที่กำแพง ระเบียง วิหารหรือโบสถ์ เป็นต้น ทั้งนี้ก่อนเก็บอัฐิจะทำพิธีแปรรูอัฐิก่อน (อ่านเพิ่ม ทำไมต้องแปรรูปอัฐิ ทำไมต้องเก็บอัฐิ ?)