การลอยอังคาร

          การลอยอังคาร เป็นการนำเถ้าถ่าน หรือขี้เถ้า ที่เหลือจากการเผาศพไปลอยในแม่น้ำ ไม่ใช่การนำอัฐิหรือกระดูก ไปลอยในแม่น้ำ การลอยอังคารนั้นสันนิษฐานกันว่า น่าจะได้รับคตินิยมมาจากศาสนาฮินดูของคนในอินเดีย เพราะว่า แม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์สามารถช่วยชำระบาปได้ และถ้าได้สัมผัสกับแม่น้ำคงคาก็จะได้ขึ้นสวรรค์ และชำระล้างบาปต่างๆได้ (อ่านเพิ่ม ทำไมต้องลอยอังคาร)
          สิ่งของที่ต้องเตรียมในวันลอยอังคาร คือ พวกของใช้สำหรับบูชาแม่ย่านางเรือ ของบูชาเจ้าแม่นที-ท้าวสีทันดร ของใช้ไหว้อังคารบนเรือ สิ่งของเหล่านี้เจ้าหน้าที่พิธีการจะจัดเตรียมไว้ให้
          วิธีลอยอังคาร เจ้าหน้าที่นำพากล่าวคำบูชาและกล่าวฝากอังคารกับเจ้าแม่นที-ท้าวสีทันดร เสร็จแล้ว พิธีกรเชิญทุกคนยืนขึ้น ไว้อาลัยประมาณ 1 นาที ประธานโยนเงินเหรียญ(ตามสมควร)ลงทะเลเพื่อซื้อที่ตามธรรมเนียมแล้วลงบันไดเรือทางกาบซ้าย ลอยกระทงดอกไม้ 7 สี โดยใช้มือประคองค่อยๆวางบนผิวน้ำ โดยให้ผู้ร่วมพิธีทุกคนถือสายสิญจน์ด้วย หลังจากนั้นหย่อนลุ้งอังคารลงสู่ผิวน้ำ (ห้ามโยน) ให้โรยดอกไม้ธูปเทียน และของสำหรับไหว้ทั้งหมดลงตามไปด้วย เมื่อเสร็จแล้วเรือวนซ้าย 3 รอบ ถือเป็นเสร็จพิธี

คำกล่าวบูชาและกล่าวฝากอังคารกับเจ้าแม่นที-ท้าวสีทันดร
นะโม ตัสสะ / ภะคะวะโต / อะระหะโต / สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
นะมัตถุ / อิมิสสัง / มะหานะทิยา / อะธิวัตถานัง / สุรักขันตานัง / สัพพะเทวานัง / อิมินา สักกาเรนะ / สัพพะเทเว / ปูเชมะ.

ข้าพเจ้าทั้งหลาย / ขอน้อมไหว้บูชา / เจ้าแม่นที / ท้าวสีทันดร / และเทพยดาทั้งหลาย / ผู้สถิตคุ้มครองรักษาอยู่ / ในทะเลนี้ / ด้วยเครื่องสักการะนี้ ด้วยข้าพเจ้าทั้งหลาย / ได้ประกอบกุศลกิจ / อุทิศส่วนบุญ / แก่……………………../ ผู้วายชนม์ / และบัดนี้ / จักได้ประกอบพิธี / ลอยอัฐิและอังคาร / ของ…………………………..พร้อมกับขอฝากไว้ / ในอภิบาล / ของเจ้าแม่นที / ท้าวสีทันดร / เจ้าแม่แห่งทะเล / และเหล่าทวยเทพทั้งปวง ขอเจ้าแม่นที / ท้าวสีทันดร / แม่ย่านางเรือ / และเทพยดาทั้งหลาย / ได้โปรดอนุโมทนา / ดลบันดาล / ให้ดวงวิญญาณ / ของ………………….. / จงเข้าถึงสุคติ / ในสัมปรายภพ / ประสบสุข / ในทิพยวิมาน / ชั่วนิรันดร์กาลเทอญ.